Dotacje

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Dotacje z funduszu europejskiego

Firma 2J HOLWEG s. c. Jerzy Holweg, Joanna Holweg-Wawrzyńczak realizuje projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy 2J Holweg poprzez zakup innowacyjnej maszyny”.

Projekt będzie realizowany w I - III kwartale 2012 r.

 

Całkowita wartość projektu brutto:

359 775,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

102 375,00 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:

102 375,00 PLN

Łączny wkład firmy:

155 025,00 PLN

 

Przedmiotem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i dochodowości przedsiębiorstwa 2J Holweg poprzez zakup nowoczesnego sprzętu w postaci maszyny do oplaszczowywania.

Maszyna do oplaszczowywania służy do okleinowania profili okiennych z PVC, Alu, MDF specjalnymi okleinami PVC za pomocą klejów termo-topliwych hot melt PUR. Dzięki zakupowi tejże maszyny możliwe stanie się okleinowanie ogrodzeń, parapetów plastikowych, płyt MDF, stali, aluminium, drzwi do mebli z MDF specjalnymi okleinami drewnopodobnymi, wysokopołyskowymi lub skóropodobnymi.